O testu

Tento osobnostní test vychází částečně z Myers-Briggs Type Indicator testu a zaměřuje se na to, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí.


Odpovězte podle toho, jak jsou vám následující situace více či méně blízké. Nehledejte správné odpovědi, žádná z odpovědí není lepší nebo horší. Snažte se odpovídat podle vaší intuice a osobního postoje. Každá z odpovědí charakterizuje normální lidské chování a čím upřímněji na situace odpovíte, tím přesnější výsledek dostanete.