Osobnostní test pro mládež

Na těchto stránkách můžete prostřednictvím našeho testu zjistit svůj osobnostní typ a vhodná povolání, která jsou k němu přiřazena. Nejde o validovanou diagnostickou metodu, která vám odpoví na všechny vaše otázky, ale použití může být jeden z prvních kroků k tomu, jak zahájit váš kariérový rozvoj.

Tento test je inspirovaný prací švýcarského psychologa a psychiatra Carla Gustava Junga o odlišnostech ve fungování lidské psychiky. Ten tvrdil, že odlišné způsoby chování jsou důsledkem našich psychických preferencí. Tyto preference jsou naším vrozeným sklonem, jsou nám dány a nemůžeme je nijak změnit. Zůstávají nám celý život. Jsou to naše sklony k tomu, čemu dáváme přednost.

Vítejte v osobnostním testu

Odpovězte na pár otázek podle vašeho osobního postoje a preferencí. Na konci testu vám řekneme, kdo jste, v čem je vaše síla, co vás může naopak oslabit a jaká práce vám vyhovuje.

Žádná preference není důležitější než jiná, žádná není dobrá nebo špatná, jsou si rovnocenné a každá z nich představuje přirozený souhrn nějakých předností a nedostatků.


Už jsem test dělal a chci pokračovat

V případě, že jste registrovaný uživatel přihlašte se